Hoe werd ik mindfulness coach?

Van huis uit ben ik verpleegkundige. In die rol heb ik op verschillende plekken gewerkt. Momenteel als leidinggevend wijkverpleegkundige in de regio Oost-Groningen. De functie waarin ik mezelf het meest heb kunnen ontwikkelen, is die van ambulanceverpleegkundige geweest. Dit waren 20 vormende jaren, waarin ik getrouwd, moeder geworden en gescheiden ben. In 2010 kwam de wereld van meditatie en yoga op mijn pad. Het was verbazingwekkend wat dit voor effect op me heeft gehad in mijn hele zijn. Mijn doen (en vooral laten) kreeg een andere dimensie en ik merkte dat het heilzaam is voor je lichaam en geest om deze manier van bewustwording in te vlechten in je leven.

Wat maakt dat iemand gezond is en geluk ervaart en wat maakt mensen juist uit balans en ongelukkig? Wat is gezondheid? In Nederland is gezondheid van een andere orde dan in het Oosten of in de Verenigde Staten. Het is fascinerend om te bedenken dat ieder individu eigenlijk een eigen definitie heeft van gezond zijn. De westerse gezondheidszorg kijkt op een heel andere manier naar ziekte en gezondheid, dan de oosterse culturen. Dit wordt steeds vaker samen gevoegd en in mijn overtuiging is dit een waardevolle ontwikkeling. 

Het leven had me als jong volwassene overvallen. De tijd ging voorbij, zonder daadwerkelijk heel bewust aan mijn idealen te hebben gewerkt. Er waren dromen naar de achtergrond verdwenen (zoals ontwikkelingshulp in Afrika bieden en werken bij de Flying Doctors) doordat alles in een ras tempo voorbij vloog. Voor ik er erg in had was ik getrouwd, had een vaste baan, een hypotheek en leefden we een leven die weinig ruimte bood voor de overige idealen waar ik van had gedroomd. Ik voelde me aan de ene kant heel tevreden, omdat het leven me toelachte. Een man, een mooie baan en bezig om onze toekomst op te bouwen, zoals de maatschappij dat van je verwacht. Het was me allemaal gelukt. Desondanks voelde ik me opgesloten in deze opgelegde patronen. Mijn eerste depressie was een feit. 

Onbewust had ik manieren gevonden om me staande te houden door mijn gevoel uit te schakelen. Om te genezen van deze eerste depressie heb ik langdurig cognitieve gedragstherapie gevolgd. Dit heeft me geholpen om de draad weer op te pakken. Het heeft me geleerd hoe ik beter kon omgaan met mijn negatieve zelfbeeld en het leerde me beter te zien wat ik zou willen bereiken. 

Ik wilde het goed doen en de eisen die ik aan mezelf stelde kwamen steeds hoger te liggen. Hierdoor heb ik mezelf regelmatig uitgeput. Het contact met mezelf, mijn gevoel en mijn lichaam was verdwenen en moest ik opnieuw onderzoeken. Na deze bewustwording bleef ik mezelf de volgende vragen stellen: Wat wil ik uit het leven halen, waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe, zit ik nog op het juiste pad? Hoe draai ik mee in het grote geheel zonder mezelf opnieuw uit het oog te verliezen? Dit blijft een uitdaging.

Het contact met mezelf ervaar ik door te mediteren. Ik geniet nu van het leven, met al zijn uitdagingen. Het is goed dat al deze lessen voor mijn voeten zijn geworpen. Het maakt me bewust van ieders kwetsbaarheid. Het leven is en blijft een fascinerende leerschool.

Door jaren als ambulanceverpleegkundige te hebben gewerkt, heb ik veel ervaring opgedaan in het begeleiden van mensen in crisissituaties. Door zelf vast te zijn gelopen, heb ik kennis mogen maken met verschillende manieren om te leren van je valkuilen. Mijn interesse is gewekt voor het brein. Hoe werkt het, waarom loopt de één wel vast en de ander niet? Zou ik mensen kunnen helpen, zoals ik zelf ben geholpen? Ik heb verschillende cursussen en opleidingen gevolgd om me op dit vlak te ontwikkelen.

Een aantal van deze opleidingen zijn: kindermeditatie docent, tiener-yoga docent, opvoed- en pubercoaching, kindercoach, professioneel coach en een MBSR training. Ook heb ik retraites gevolgd en neem regelmatig deel aan stiltedagen. En uiteraard de HBO-V, vele specialisaties die nodig zijn voor het ambulancewerk en in een ver verleden de PABO, waarvan ik het laatste jaar niet heb afgemaakt. 

Waarom wil ik je helpen mindful te leren leven? Gewoon omdat dit zo veel toe kan voegen aan iemands kwaliteit van leven. Door stil te staan bij het moment waar je je bevindt, gaan nieuwe deuren open en krijg je inzicht in je persoonlijke levensvragen. Als ik enkel cognitief bezig ben, leidt dat me verder van mijn gevoel. Om mijn gevoel en denken dichter bij elkaar te brengen, check ik iedere ochtend even in bij mezelf. Gewoon even mediteren en de dag kan beginnen!